Jézus Szíve Plébánia
Orosháza

FŐMENÜ

Frissítve: 2015-12-24

Az orosházi Jézus Szíve plébániatemplom rövid története II.

A faragott-festett főoltár a Nagyváradi Székeskáptalan adománya, melyben Szent Adalbert és Szent Tamás ereklyéit helyezték el. A főoltár két talapzatán Szent József és Alacoque Szent Margit áll. Az eredeti, Jézus Szívét ábrázoló főoltárképet a püspök testvére, gróf Széchényi Jenő festőművész készítette (jelenleg a emeleti kerengőben található). Ezt a képet később kicserélték a ma is látható Jézus Szíve szoborra.
A baloldali kereszthajóban áll Szent Rita oltára. A rajta lévő tabernákulum (szentségház) Széchényi püspök házi oltárának része volt. A Szent Ritát ábrázoló szobrot Vágó Gábor szegedi szobrászművész alkotta. Az innen jobbra lévő mellékoltár fő helyén Szűz Mária, a Világ Királynőjének tiroli fából készült szobra áll, mellette Árpád-házi Szent Erzsébet és Szent Imre szobrával.
A főbejárattól jobbra paduai Szent Antal szobra, balra a lourdes-i barlang található Szűz Mária és Szent Bernadett szobrával (Seleszt István és neje adománya). Kissé beljebb jobbra Lisieux-i Szent Teréz, balra pedig Szent László király szobra látható.
A kripta oldalán áll Szent Miklós mellékoltára, rajta művészi szárnyasoltár a Szent életéből vett jelenetekkel, melyet Sárosy Endre iparművész készített egy XIII. századi Szent Miklós oltár alapján. (Özv. Spilka Antalné készíttette hálából, leánya gyógyulásáért.) A templom szentélyében a bal oldalon van elhelyezve Széchényi Miklós püspök egykori magánkápolnájának oltárképe, a keresztre feszített Krisztus. Jobb oldalon a Missio-s kereszt látható. (1926-tól a püspök nevét viseli Orosházán a templom melletti tér.)
A templom orgonája 1944 májusában készült el, 2 manuállal, 24 regiszterrel, 1502 síppal, a budapesti Rieger Ottó-féle orgonagyár tervezésében és kivitelezésében. Az 1944. május 13-i felszentelésen a legendás Tóth Ferenc kántor először a pápai és a magyar himnuszt játszotta el rajta.
A toronyba három harang került: a nagyharang 518 kg, a középső harang 306 kg, a kisharang 147 kg súlyú.
1938-ban a Szent István év és a budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékére gyönyörű Pieta-t állítottak fel az egyházközség hívei a templom bejáratától balra a templomkertben.
1972-ben 50 éves fennállására a templom külseje teljesen megújult. 1993-ra viszont nagyon rossz állapotba került a templom állaga. A mérnöki terv szerint a falakat belülről oszlopokkal, kívülről pedig épülettel kellett megerősíteni. 1993. augusztus 24-én elkezdődött a templomfalat támasztó épület alapozása, ami karácsonyra készült el.
1994. november 29-én egy emlékirat készült az utókor számára, melyet a templom közösségi termének záró gömbjében helyeztek el.
1995 novemberében készült el Kukla Imre népi iparművész alkotása Szent László egészalakos faragott képmása, mely a templom Előd utcai oldalán lévő új épületszárnyat díszíti kívülről. 1996. november 23-án az építkezés utolsó fázisában a korábban megrongálódott jobb oldali kereszthajó rózsaablaka helyére került Kovács Keve üvegtervező iparművész „A kozmosz dicsérete” című alkotása.
1997. november 13-ára elkészült a főoltár jobb és bal oldalán található két ablak színes üvegképe.
Az Előd utcai oldalon létrehozott épületszárnyban kegytárgybolt nyílt, majd urnafülkés temetőt alakítottak ki 2002-ben.
2004. október 31-én a főbejárattól balra a homlokzaton elhelyezett Kálló Ferenc esperes, december 19-én pedig – a főbejárattól jobbra – Molnár János (templomépítő) apát emléktáblájának avatása, megáldása volt.

folytatás =>

Frissítve: 2022-09-19

 

Copyright © 2015 Iványi László